loge sint jan aan 't veer reguliere loge
Home Oprichting Over Vrijmetselarij Activiteiten FAQ Bibliografie Beroemd Links Gastenboek Contact Leden

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


Wij bieden u hier slechts enkele heel eenvoudige vragen die men wel eens hoort stellen. Indien u meer van deze vragen wil lezen, of meer uitgebreide antwoorden wil vinden op deze frequente vragen, dan verwijzen we u gaarne naar de FAQ’s op de uitstekende website van de Reguliere Grootloge van België:

De vrijmetselarij is inderdaad historisch alleen toegankelijk voor mannen. Dit is geen uiting van vrouwenhaat, maar de toepassing van initiatieke regels en gebruiken die ouder zijn dan de vrijmetselarij zelf. Onze gehechtheid aan de rijke traditie is een wezenlijk kenmerk van de vrijmetselarij.

Als u interesse mocht hebben in de vrijmetselarij, vindt u in het menu onder “Contact“ de mogelijkheid ons een mail te sturen. Via deze pagina kan u ons een e-mail sturen. Wij zullen zeker met u contact opnemen. Wij verzekeren u absolute discretie.

Dit kan zeker de bedoeling niet zijn. De kosten zijn afhankelijk van de algemene kosten van de loge: sommige werkplaatsen hebben meer kosten dan anderen, afhankelijk van de huur van de lokalen, verwarming, enz. Over het algemeen schommelen de jaarlijkse persoonlijke bijdragen rond de 200,00 € per jaar.

Het grote geheim van de vrijmetselarij ligt in de besloten inwijding. Dit start een proces van vervolmaking en is een zeer diepgaande ervaring, zo persoonlijk, dat het zelfs aan een andere ingewijde alleen bij benadering kan worden meegedeeld. Voor een buitenstaander is iets zo persoonlijk niet te vatten.


Vriendschap en broederlijkheid, solidariteit en verbondenheid. De mogelijkheid om zichzelf en anderen te ontmoeten. Het verwerven van nieuwe inzichten in verband met de evolutie van 'de betere mens' in 'de betere wereld'.

Absoluut niet: zonder onderscheid van ras, status en overtuiging is ieder vrij man een potentiële kandidaat. Sociale rangorde en maatschappelijke titels zijn nooit bepalende factoren.

Het lidmaatschap wordt vrij aangegaan en kan vrij opgezegd worden op ieder ogenblik.

Iedere vrije en rechtschapen man kan vanaf de leeftijd van 21 jaar toetreden. Tolerantie t.o.v. andersdenkenden is een absolute vereiste. Gevoel voor spiritualiteit, verantwoordelijkheidszin, kritische houding zijn wenselijk, evenals het engagement om jezelf te ontwikkelen en je in te zetten voor een betere wereld.