loge sint jan aan 't veer reguliere loge
Home Oprichting Over Vrijmetselarij Activiteiten FAQ Bibliografie Beroemd Links Gastenboek Contact citaten Leden

HET GEHEIM.


Allerlei duistere verhalen doen de ronde over de Loge: van occult gezelschap tot wereldveroveraars, van duivelaanbidders tot goddelozen, van politieke achterkamers tot heersers achter de schermen.


De waarheid is echter veel eenvoudiger.

Er is slechts één geheim, en dat is het initiatiek geheim: het geheim van de maçonnieke ervaring.  Hoe een neofiet de inwijding ervaart, hoe hij de symbolen interpreteert, hoe hij de weg bewandelt naar zelfontplooiing: dàt is het grote geheim van de Vrijmetselarij. En dat is zo persoonlijk, zo eigen aan elk individu, dat het Geheim onuitsprekelijk is. Je kan het niet uitleggen aan iemand die hetzelfde niet heeft ondergaan, die niet geinitiëerd is. Je kan het vergelijken met bijvb. vader worden: je kan die ervaring niet afdoende beschrijven aan iemand die dat niet is. Of bijvoorbeeld: vertellen hoe een appelsien smaakt aan iemand die dat nooit geproefd heeft. Je moet het ervaren om te kunnen begrijpen.


Het geheim is dus niet opgelegd, het is geheim omdat het niet uitgelegd kàn worden.


Verder is er nog het geheim van de medebroeders: dit is niet echt een geheim, eerder een discretie. Over zijn Loge en zijn arbeid zal de vrijmetselaar discreet zijn, niet om een af ander duister plan te verbergen, maar omdat het eigen is aan de arbeid in de Loge: niemand loopt met zijn innerlijke gevoelens en zijn intiemste ervaringen te koop. Net zoals je niet rondbazuint hoeveel je verdient, welk geloof je aanhangt, of hoe het er in je gezin aan toe gaat. Daarenboven heersen er, vooral in België, nog veel vooroordelen en verdachtmakingen, en is het niet voor iedereen gunstig zijn lidmaatschap kenbaar te maken. Daarom kan een broeder zichzelf wel als Vrijmetselaar kenbaar maken, maar nooit mag hij namen noemen van zijn medebroeders.


Samengevat: de Loge is geen geheim genootschap, het is een besloten gemeenschap, waar discretie de regel is.