loge sint jan aan 't veer reguliere loge
Home Oprichting Over Vrijmetselarij Activiteiten FAQ Bibliografie Beroemd Links Gastenboek Contact Leden

Achtbare Meester

  • Als hoogste functionaris van de plaatselijke Loge wordt de Meester Achtbaar genoemd omdat hij van alle logeleden diegene is die het meest respectvol en nederigst moet zijn. Hij leidt de Loge voor een beperkte tijd (één jaar).

Ben Okrin winnaar Man Booker Prize 1991:

Een ritueel is een brug tussen de mens en de hogere betekenissen van het bestaan. Het ritueel brengt ons van het dagelijkse, wereldse naar het rijk van mythes, dromen en spiritualiteit. In het Westen lijken de rituelen een verre herinnering…/..Misschien denkt het Westen zonder rituelen te kunnen,maar we hebben transcendentie nodig. Waar mensen samenkomen om te vieren hebben we transcendentie nodig. Ik zie hoe de wetenschap religie is geworden in het Westen,en ik vind dat een grote vergissing. Knielen voor het altaar van de wetenschap is knielen voor het altaar van droogte, van schraalte, van angst. Wetenschap kan de grote levensvragen niet beantwoorden- dat ook haar doel niet. Wetenschap kan vertellen hoe, maar niet waarom. Dat is het terrein van literatuur, kunst en spiritualiteit. De menselijke geest moet verder durven kijken, naar het gebied waar woorden niet werken,maar wel stilte, symbolen en archetypen.

De inwijding, ook wel initiatie genoemd, is de opeenvolging van een of meer handelingen die erin bestaat om een buitenstaander op te nemen in een particuliere groep of gemeenschap. Hiermee gaat een leerproces gepaard, dat de inwijdeling tot een goed einde moet brengen. Na afsluiting van dit leerproces is de persoon een ingewijde, en bezit de volheid van rechten en plichten in de groep. De inwijding gaat meestal gepaard met een symbolisch uitgewerkt ritueel.(Wikipedia)

Erkend door de eerste Grootloge van Engeland (1717)

De aanwezigheid van een Heilg Boek (meestal de Bijbel) onder passer en winkelhaak

Erkenning van het bestaan van een Opperbouwmeester van het Heelal. Deze kan geïnterpreteerd worden  naar eigen aanvoelen .

Respecteren van de wetten van het land.

Het aanvaarden van landmerken, bepaalde onaantastbare voorwaarden zonder dewelke de werkplaats niet regulier kan zijn.