loge sint jan aan 't veer reguliere loge
Home Oprichting Over Vrijmetselarij Activiteiten FAQ Bibliografie Beroemd Links Gastenboek Contact citaten Leden

WERELDBESCHOUWING


De vrijmetselaar werkt, met behulp van symbolen en rituelen, samen met zijn broeders in een Loge,  aan zijn persoonlijke vorming. Deze gezamenlijke arbeid heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Deze wereld ziet de vrijmetselaar als een te voltooien bouwwerk (tempel), waarbij elke mens een levende bouwsteen is.

De vrijmetselaar zoekt wat mensen bindt en probeert weg te nemen wat mensen verdeelt.

De vrijmetselaar erkent ieder in zijn waardigheid, en respecteert zijn gedachten en ideeën. Vrije meningsuiting is cruciaal, maar ook tolerantie voor andersdenkenden.

Dat zelfde respect en diezelfde vrijheid heersen ook IN de werkplaats, en daarom zal de Orde nooit met een standpunt naar buiten treden: de individuele beleving van de symbolen, het ritueel én van de profane wereld is heilig, en daardoor niet te concretiseren.


De vrijmetselarij aanvaardt ook geen enkel dogma, en pleit voor een open, onderzoekende geest, die altijd bereid blijft om andere inzichten te aanvaarden.

Opschrift boven de ingang van de tempel van Apollo  in Delphi, plaats die de Grieken “de navel van de wereld” noemden. Het was een soort bedevaartplaats, maar vooral een Orakel waar mensen kwamen om raad te vragen of om de toekomst te kennen.

De spreuk ‘gnothi seauton’ betekent: KEN U ZELF”.

De man met de meeste zelfkennis was het best geschikt om de staat te leiden.

“Ken u zelf” is in de vrijmetselarij zowat een leitmotiv