loge sint jan aan 't veer reguliere loge
Home Oprichting Over Vrijmetselarij Activiteiten FAQ Bibliografie Beroemd Links Gastenboek Contact Leden

WIE KAN VRIJMETSELAAR WORDEN?Elke eerlijke man met goede naam kan lid worden, evenwel pas vanaf de leeftijd van 21 jaar. Die leeftijdsgrens is nodig omdat een zekere zelfkennis en rijpheid wel nuttig zijn om de gebruikte taal en symbolen juist te begrijpen.


Enige eigenschappen die zo niet noodzakelijk, dan toch zeer wenselijk zijn: een open geest, verdraagzaamheid, respect voor andersdenkenden, gevoel voor spiritualiteit.

Wij gaan er immers van uit dat er een geestelijke werkelijkheid bestaat achter het waarneembare, dat er meer is dan alleen maar materie.


De Reguliere Vrijmetselarij is beperkt tot mannen: dat is historisch zo gegroeid, en het staat in de Constituties ( onze Grondwet). Dat betekent niet dat wij de vrouw als tweederangs beschouwen, integendeel: zij geniet het volste respect, en bepaalde activiteiten worden georganiseerd voor de leden én hun partner.


Lid worden van een Loge is echter niet vrijblijvend: naast de aangegane verbintenis om te werken aan jezelf wordt ook een hoge aanwezigheidsgraad geëist. Wie wil deelnemen aan de arbeid moet trouw de vergaderingen bijwonen, op termijn functies aanvaarden en meewerken aan de groei en bloei van de Orde. Minstens twee maal per maand komen we bijeen, met soms bijkomende vergaderingen (organisatorisch of voor instructies), en voor zover deze activiteiten je familiaal of je beroepsleven niet schaden, wordt je daar verwacht.


Natuurlijk moet je je ook kunnen vinden in de Constitutie, de grondwet van de Reguliere Vrijmetselarij.


Verder spelen opleiding, sociale rang, status of rijkdom geen enkele rol: binnen de werkplaats is iedereen gelijk, in de Loge heerst er alleen de broederlijkheid.