WAT IS VRIJMETSELARIJ?


Het woord vrijmetselaar is afkomstig uit de middeleeuwse bouwwereld: vrije-metselaars waren rondtrekkende bouwers van kathedralen, en  ze droegen met zich mee de geheimen van de stiel. Ze kwamen bijeen in de bouwkeet (Eng.: lodge) waarvan het woord loge is afgeleid.


De huidige vrijmetselarij heeft in de praktijk niets meer met het bouwvak te maken, maar de leden ‘bouwen’ op een andere manier: vrijmetselaars zijn mensen die in spirituele zin aan zichzelf ‘bouwen’. Het doel daarvan is niets geheims: ze willen een beter mens worden, en daardoor een betere maatschappij scheppen.

Ze gebruiken daarvoor symbolen, o.a. uit de bouwwereld, bijvb. hamer en beitel, passer en winkelhaak.


Tijdens de bijeenkomsten, in wat “de tempel” wordt genoemd, wordt door middel van ritualen, en met gebruik van de symbolen, gearbeid: het zoeken naar zichzelf, naar zelfontplooiing noemen ze ‘kappen aan de ruwe steen’. De ruwe steen moet bewerkt worden zodat hij past in een groter geheel, namelijk een betere wereld voor iedereen. Zo wil de vrijmetselarij bijdragen tot de vervolmaking van de mensheid door de beoefening van een vredesideaal, tolerantie, liefde en broederschap.


De vrijmetselarij is een initiatiek genootschap, dat wil zeggen, dat de leden volgens een eeuwenoude initiatie-ritus opgenomen worden. Een initiatie is niet zozeer een doorgeven van al dan niet geheime kennis, maar “initium” betekent: begin. De inwijding is een nieuw begin, een begin van een nieuwe weg, het begin van de arbeid aan zichzelf. Initiëren is dus niet iemand veranderen, maar iemand op weg zetten om zichzelf te ontdekken, en uiteindelijk zichzelf te overtreffen.


Daartoe wordt gebruik gemaakt van symbolen, ritualen en ‘bouwstukken’: een voordracht of een discussie waarbij iedereen vrij kan spreken, met twee uitzonderingen: er wordt niet geredetwist over politiek noch over religie.


loge sint jan aan 't veer reguliere loge
Home Oprichting Over Vrijmetselarij Activiteiten FAQ Bibliografie Beroemd Links Gastenboek Contact citaten Leden